Close

Poziv za iskazivanje interesa za najam prostora tijekom manifestacije Vinkovačko ljeto

NOVOSTI d.o.o., Jurja Dalmatinca 29, 32100 Vinkovci

POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA NAJAM PROSTORA TIJEKOM MANIFESTACIJE VINKOVAČKO LJETO

Pozivaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe, registrirane za obavljanje djelatnosti da do 1. lipnja 2018. godine podnesu zahtjev za najam prostora za pružanje ugostiteljskih usluga i najam drvenih kućica i štandova za prigodnu prodaju u prostoru glavnog gradskog parka te uz park u Pješačkoj zoni u vremenu od 22. lipnja do 06. kolovoza 2018. godine tijekom manifestacije Vinkovačko ljeto.

Za najam su na raspolaganju:

 

  • Kućice  

– 10 drvenih kućica 2x2m, cijena najma 5.000,00 kn + PDV

  • Štandovi

– 5 štandova – cijena najma 2.000,00 kn + PDV

Na štandovima isključivo smiju izlagati izlagači koji prodaju rukotvorine, razni OPG, te ostala prigodna prodaja. Na štandu se ne smije prodavati hrana po principu naplate konzumacije hrane. Takve djelatnosti se obavljaju isključivo u kućicama.

Kućice i štandovi imaju osiguran osnovni priključak struje, po 500W za štandove i kućice, a naknada za korištenje električne energije iznosi 50 kuna po štandu, odnosno 100 kuna po kućici za cijelo vrijeme održavanja manifestacije.

Iskazivanje interesa obavlja se pisanim putem i mora sadržavati detaljan opis proizvoda i usluga koje će se nuditi.

Pisani iskaz  dostaviti na adresu

NOVOSTI D.O.O.

JURJA DALMATINCA 29,

32100 Vinkovci

 

ili putem e-mail adrese:

prodaja@novosti.hr

 

Odluku o najpovoljnijim ponudama donijet će povjerenstvo. Povjerenstvo će pri odlučivanju dati prednost ponuditeljima prema redoslijedu pristiglih ponuda.

S najpovoljnijim ponuditeljima zaključit će se pisani ugovor o međusobnim pravima i obvezama. Više informacija i uvjete najma potražite na https://vkljeto.com/. Možete nas i kontaktirati na prodaja@novosti.hr ili na 099 447 88 17 .

 

POSEBNE NAPOMENE:

– Najmoprimci su dužni strogo se pridržavati radnog vremena manifestacije,  te su dužni svoje objekte držati otvorenima za posjetitelje zavisno o djelatnosti.

-Štandovi: radnim danom od 16h do 23h, vikendom od 10h do 23h.

-Kućice: radnim danom od 16h do 23h, vikendom od 10h do 01h, odnosno sukladno Odluci o produljenom djelatnom vremenu.

– Najmodavac može naknadnom odlukom ili u dogovoru sa pojedinim Najmoprimcem utvrditi radno vrijeme drugačije od onoga kako je opisano u prethodnom tekstu. Nepridržavanje pravila o poštivanju radnog vremena smatra se kršenjem odredbi ugovora o najmu.

– Najmodavac je obavezan osigurati zaštitarsku službu koja će održavati red na cijelom prostoru manifestacije.

– U okviru održavanja reda i čistoće svi Najmoprimci su dužni održavati čistim prostor ispred svog iznajmljenog prostora te obavezno imati kante za smeće pokraj svojih objekata, te to isto smeće odlagati u kontejner kojeg je Najmodavac dužan pribaviti i brinuti se o njegovom pražnjenju. Ukoliko se Najmoprimci ne budu pridržavali pravila o redu i čistoći, to će se smatrati kršenjem ugovora o najmu.